ცხელება პატარებში

რადგან პატარა ბავშვებს არ შეუძლიათ თერმომეტრის პირში ჩადება, მათ ტემპერატურას უზომავენ რექტალურად (უკანატანიდან) ან აქსილარულად (იღლიის ქვეშ). ჩვეულებრივ, აქსილარული ტემპერატურა 1° - ით დაბალია, ვიდრე რექტალური, რექტალური ტემპერატურა კი ყველაზე ზუსტია. ამ ტესტში ჩამოთვლილი ტემპერატურის გაიდლაინები რექტალურია. 40.6°C - ზე მაღალი (ორალური) ტემპერატურა საშიშია და დაუყოვნებლივ საჭიროებს სამედიცინო ყურადღებას!
ტესტის დაწყება

ცხელება პატარებში

რადგან პატარა ბავშვებს არ შეუძლიათ თერმომეტრის პირში ჩადება, მათ ტემპერატურას უზომავენ რექტალურად (უკანატანიდან) ან აქსილარულად (იღლიის ქვეშ). ჩვეულებრივ, აქსილარული ტემპერატურა 1° - ით დაბალია, ვიდრე რექტალური, რექტალური ტემპერატურა კი ყველაზე ზუსტია. ამ ტესტში ჩამოთვლილი ტემპერატურის გაიდლაინები რექტალურია. 40.6°C - ზე მაღალი (ორალური) ტემპერატურა საშიშია და დაუყოვნებლივ საჭიროებს სამედიცინო ყურადღებას!

საიტზე მუშაობისას ვისარგებლეთ პაციენტთა განათლების საერთაშორისო ანალოგებით, რაც ეფუძნება ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებს.

საიტი ვერ აგებს პასუხს პაციენტებისგან წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე, ადექვატურობაზე და შეფასების სარწმუნოობაზე. კითხვარის მიზანია პაციენტის ორიენტირება, ხოლო საბოლოო დიაგნოზი და მკურნალობის სქემა დადგინდება შესაბამისი კვლევებისა და ექიმის უშუალო შეფასების შედეგად.

სარწმუნო საბოლოო დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელია ექიმ-სპეციალისტის მიერ დანიშნული შესაბამისი კლინიკურ-ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები.

ტესტის დაწყება
POST
POST